Emissieregistratie

Lucht, bodem en water
De b├Ętaversie van de vernieuwde emissieregistratie.nl staat op productie.emissieregistratie.nl
Op de b├Ętaversie zijn o.a. de geografische kaarten weer beschikbaar. De Bronnen top 10 functionaliteit wordt nog toegevoegd. Blijf hiervoor op de huidige website.

De Nederlandse emissies naar lucht, water en bodem

Deze website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 375 verontreinigende stoffen in Nederland. U vindt deze emissies op diverse manieren: als kaart, grafiek en tabel maar ook in de vorm van een database voor eigen gebruik. Meer over het gebruik van de website...

Actualiteit gegevens

Hier vindt u de meest recente emissiegegevens voor de emissiejaren 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2018 en 2019 (vastgesteld januari 2021) en de voorlopige emissiecijfers naar lucht in 2020 (vastgesteld juli 2021) met bijbehorende verklaringen van de ontwikkeling van de emissies. Deze gegevens zijn verdeeld met (deels) vernieuwde ruimtelijke toedelingen. Een gedetailleerde uitleg hoe de emissies naar lucht bepaald worden, staat beschreven in de zogenaamde methoderapporten. Voor water worden de methodes beschreven in de factsheets.
Wilt u geïnformeerd worden als er nieuwe (of gecorrigeerde) emissiegegevens beschikbaar zijn? Vul dan het contactformulier in.

De emissieregistratie

Sinds 1974 werkt een groot aantal organisaties hecht samen in het project emissieregistratie. Doel is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieubeleid. Het vormt de basis voor vele rapportages, bijvoorbeeld die in het kader van het Kyoto-protocol. Meer over de emissieregistratie...