EmissieregistratieRegiotool

De regiotool is een excel applicatie waarmee emissiedata gecombineerd met emissieverklarende variabele een basis kan vormen voor een gebiedspecifieke emissieberekening. Het is ontstaan uit de wens van gebruikers van emissieregistratie in samenwerking met Deltares, TNO en RIVM. Gebruikers stellen de vraag "Maar hoeveel auto's veroorzaken die emissie?", "Oh wij hebben andere informatie over deze emissiebron". Met de regiotool kunnen gebruikers hun eigen gebiedspecifieke aantallen gebruiken om zelf een schatting te doen van de emissies. En daarbij een inschatting doen van het voorgestelde beleid, als daardoor aantallen veranderen.

Tijdens het emissiesymposium water van 2014 is hieraan aandacht besteed. Dit resulteerde in een document met voorbeeld vragen die gebruikers stelden en hoe we bij emissieregistratie hier antwoord op kunnen geven. Om een goed beeld te krijgen kunt u de voorbeeldvragen en de data downloaden en zodoende geinspireerd worden eigen inschattingen te maken.
De meest recente versie van het spreadsheet is hier te vinden. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die stellen via het contactformulier.